Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu
dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl


W dniu 25.09.2019 r., Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu”.  Przedmiotem zadania jest zakup specjalistycznego sprzętu w postaci kamery termowizyjnej, turbowentylatora wraz z osprzętem oraz wentylatora oddymiającego.