Skład Zarządu OSP w Błoniu:

Jan Dobrogost – Prezes zarządu
Dariusz Zwoliński – Naczelnik
Marek Skrzypkowski – Zastępca naczelnika
Robert Florczyński – Skarbnik
Krzysztof Paćko – Sekretarz
Maciej Nowakowski – Gospodarz
Grzegorz Sitkiewicz – Zastępca gospodarza
Piotr Pawłowski – członek zarządu
Daniel Chmura – członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

Bartłomiej Rożniecki – Przewodniczący
Michał Chmura
Krzysztof Wołowczyk